Torrefarrera apuja els impostos després de dotze anys per poder mantenir els serveis creats

03/11/2023

La pressió tributària del municipi continua sent la més baixa entre les localitats veïnes

L’Ajuntament de Torrefarrera va aprovar, en el ple del passat dilluns, 30 d’octubre, augmentar els impostos per fer front a l’increment de costos derivats de la creació continuada de nous serveis i l’afectació de la inflació a les finances municipals. Aquest fet, que no s’havia produït des que el govern local el presideix l’actual alcalde, Jordi Latorre, arriba després d’esgotar totes les mesures d’estalvi durant més d’una dècada.

 

Per a aquest any 2023, l’equip de govern presidit per Latorre ja va decidir mantenir la congelació tributària, en un moment de crisi inflacionària, per ajudar famílies i empreses. En paraules de Latorre: “han estat dotze anys sense apujar els impostos, ni tan sols els principals tributs, llevat de les escombraries. Vam dir que la limitació voluntària d'ingressos, junt amb l'increment de despeses per nous serveis i la crisi inflacionària dificultaven molt quadrar el pressupost de 2023. Deu mesos després, la situació s’ha confirmat i agreujat, i obliga a augmentar els tributs per poder mantenir tots els serveis que s’han anat creant en la darrera dècada”.

 

I és que només l’increment de costos de personal per la biblioteca i els nous vigilants suposen més de 150.000 €. Si s’afegeix l’increment de les despeses energètiques, que seran uns 150.000 € més, es pot veure que només amb costos de personal i energètics s’han incrementat les despeses corrents de l'Ajuntament en 300.000 €, més d'un 6% del pressupost ordinari municipal.

 

Latorre ha destacat que “l'equip de govern ja ha demostrat a bastament la seva voluntat decidida de deixar la pujada d’impostos com a última opció, però és impossible continuar augmentant els serveis i les prestacions sense augmentar la recaptació. La reducció de costos ja no dona de més en un municipi que, sense cap mena de dubte, té la pressió fiscal més baixa de tots els municipis veïns i comparables del Segrià. Per això demanem a famílies i empreses una mica més de contribució per fer-ho possible”.

 

Així, s’ha incrementat al 0,52 el tipus impositiu de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles), als béns de naturalesa urbana (fins ara estava al 0,47, mentre la mitjana dels municipis veïns supera el 0,76).

 

En l’impost als vehicles de tracció mecànica, s’ha incrementat el coeficient de l’1,25 a l’1,37 (la mitjana dels municipis veïns supera l’1,6), tenint en compte que es mantenen les bonificacions elevades als vehicles híbrids (60%), i elèctrics (75%), que suposen cada vegada una part més gran de vehicles, fet que anirà comportant una reducció gradual d'aquests ingressos.

 

En la taxa d’escombraries, l’increment dels costos del servei que presta el Consell Comarcal (tant recollida, tractament, com sobretot del cànon de residus, que ha passat en pocs anys de 16 € la tona, a 70 € l’any vinent), impliquen un increment molt important en la despesa, que suposaria un dèficit de 66.000 € si no s’incrementés la taxa de recollida. Latorre va exposar que “hi ha una necessitat de reciclar, tant per motius ecològics, com per un mandat legal d’augmentar el reciclatge, pagar pel cost i pagar per generació, i a Torrefarrera, que hem passat del 18% de reciclatge al 45% actual, hem de fer un nou esforç per arribar al 60% abans de l’any 2030”. Per això, l’Ajuntament ha decidit modificar la forma de repercutir la taxa de recollida d'escombraries, reduint el fix per habitatge a 50 €, i afegint un tant per habitant de 34 €, per fer més proporcional el cost a la generació. Per no penalitzar les famílies nombroses, tindran una bonificació, així com les persones jubilades, que mantenen la que ja tenien. Tot i aquest increment, l'Ajuntament continuarà tenint un dèficit de més de 43.000 € l'any vinent en aquest servei.

 

En total, el govern municipal espera recaptar uns 180.000 € més, que no arriben al 60% dels increments de costos que l’Ajuntament ha tingut l’últim any, comptant només els de personal i energètics. Latorre ha exposat que “el diferencial l’haurem d’eixugar el govern amb molta contenció, per no carregar a famílies i empreses amb més despeses en un moment que sabem que és complicat”.

 

Infolleida