El 57% de pensionistes de Lleida no cobra ni el salari mínim interprofessional

24/05/2024

Les dones, les que reben menys 'nòmines' altes i les que acumulen més baixes

El mapa de les pensions de la província de Lleida posa de manifest grans diferències entre els perceptors. Mentre 3.616 cobren la prestació màxima, 51.377 tenen una 'nòmina' pública que no arriba ni al salari mínim interprofessional (SMI). Les dones tenen, en general, els ingressos més baixos, segons la Seguretat Social.

L’import que cobrarà una persona quan arribi a retirar-se del món laboral actiu depèn del salari que hagi estat percebent en els últims anys. La província de Lleida compta amb uns sous de 21.565 euros anuals, per sota tant de la mitjana catalana (25.514 euros) com de l’espanyola (22.781). La conseqüència és que la gent gran de la demarcació també compta amb uns ingressos clarament inferiors.

De fet, dels 90.264 lleidatans que tenen pensions contributives, només 3.616 estan cobrant en aquests moments la prestació màxima, és a dir, el quatre per cent. Estem parlant que cobren 3.175,04 euros mensuals o 44.450,56 euros anuals. Paral·lelament, 51.377 tenen una nòmina mensual que no arriba ni al salari mínim interprofessional (SMI), segons les dades de la Seguretat Social a data 1 d’abril. Són ingressos que no arriben a 15.876 euros anuals distribuïts en 14 pagues de 1.134 euros. Dins d’aquest col·lectiu hi ha un nombre important de persones que tenen una prestació tan baixa que cobren l’anomenat complement de mínims, per assolir almenys la prestació mínima prevista en aquests moments pel sistema (vegeu el text adjunt). Per últim, hi ha un col·lectiu de 35.271 pensionistes que tenen uns ingressos mensuals que se situen a la franja compresa entre l’SMI i el màxim previst per la Seguretat Social.

A les comarques de Lleida hi ha 11.839 persones que cobren més d’una pensió pública

A l’hora d’analitzar el mapa per sexes, es comprova una vegada més la bretxa existent. D’una banda, la mitjana de sou de les lleidatanes és de 19.917 d’anuals, d’acord amb l’última informació oficial de l’Agència Tributària corresponent a l’any 2022. Els homes, per la seua part, ingressen de mitjana 22.932. És a dir, hi ha una diferència de 3.015 euros anuals. Aquesta situació explica que només 1.233 lleidatanes cobrin pensions màximes, però siguin 29.686 les que tenen ingressos públics que no arriben ni al salari mínim interprofessional. En el cas dels lleidatans, les pensions màximes representen 2.383 nòmines de la Seguretat Social i els qui no arriben a l’SMI són 21.691.

Dos de cada deu perceptors cobren complements per arribar al mínim

El 21,9 per cent dels pensionistes lleidatans cobren en l’actualitat un complement per poder arribar als ingressos mínims que preveu en aquests moments el sistema públic. Per a una persona amb més de 65 anys i amb cònjuge a càrrec, estem parlant de 1.033,30 euros mensuals, mentre que si no té parella la xifra baixa a 825,20 euros. Sobre els 90.264 pensionistes que estan avui a càrrec de la borsa de la Seguretat Social són 19.786 lleidatans. De nou en aquest cas s’aprecia una bretxa de gènere, perquè, com recull el text adjunt, elles tenen uns salaris inferiors i això es tradueix en la pensió en el moment de retirar-se del món laboral. Del total de les persones que cobren el complement, 14.087 són dones. És a dir que set de cada deu lleidatans en aquesta situació són dones. El complement de mínims el perceben 5.699 homes. En aquesta diferència no només els salaris són un punt fonamental, sinó el tipus de pensions que es cobren.

Encara hi ha un nombre important de dones que estan cobrant únicament la pensió de viudetat una vegada morta la seua parella, perquè elles han dedicat la seua vida al treball a la llar, a càrrec dels fills i de les persones grans de la família. Així ho posen de manifest les dades de la Seguretat Social amb data 1 d’abril. A la demarcació només hi ha 641 homes que cobren una pensió de viudetat, mentre que hi ha 12.404 casos de lleidatanes. En tots els es parla de pensionistes, no de nombre de prestacions, ja que hi ha casos en els quals una mateixa persona cobra més d’una prestació pública. Són els anomenats pluripensionistes, que en el cas de les comarques lleidatanes són 11.839, xifra que representa un 13,1% del total. Per exemple, poden ser casos de persones que hagin accedit al dret a pensió com a treballador i com a autònom.

Infolleida